Geschiedenis van Le Carmel

Le Carmel is een oud-klooster van de orde der karmelieten van Avignon dat in het midden van de 19de eeuw door zuster Marie-Carmel de la Croix werd opgericht.

Het bleef bijna 35 jaar werkzaam, maar door een gebrek aan roepingen en de veroudering van de zusters werden het gebouw en de bijgebouwen ontheiligd en verlieten de bewoners de Ardèche. De eigendom stond een twintigtal jaar leeg vóór het werd verkocht en stap voor stap werd omgebouwd tot een hotel-restaurant.

De kamers zijn de vroegere kloostercellen en het restaurant is de vroegere eetzaal. De vergaderzalen herbergden de kapittelzaal, waar de hoofdzusters van de orde bijeenkwamen, en de koorzaal, waar de karmelietessen kwamen zingen en bidden. De gelovigen konden hen horen maar niet zien.

Tijdens uw verblijf kunt u Le Carmel bezoeken en meer leren over zijn geschiedenis.